x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Bescherming

Handschoenen voor schilderwerken

VOOR SCHILDERWERKEN

Deze handschoenen zijn vooral geschikt voor schilders
Handschoenen voor fijn monteurwerk

VOOR FIJN MONTEUR WERK

Deze handschoenen worden vooral gebruikt door monteurs en installateurs. De greepveiligheid, het hoge tastgevoel en de bescherming zijn de belangrijkste kenmerken
Handschoenen voor bouw-, weg- en constructiewerkzaamheden

VOOR BOUWWERKZAAMHEDEN

Deze handschoenen zijn geschikt voor bouw-, weg- en constructiewerkzaamheden
Handschoenen voor tuinierwerk

VOOR TUINIERWERK

Deze groep omvat alle handschoenen die hoofdzakelijk voor tuinwerkzaamheden worden gebruikt
Handschoenen voor speciale vereisten

VOOR SPECIALE VEREISTEN

Het symbool van de reageerbuis staat voor handschoenen die aan specifieke eisen voldoen (bv. oplosmiddelbestendig, volledig gedompeld, enz.)
Handschoenen voor lage temperaturen

VOOR LAGE TEMPERATUREN

Handschoenen met dit pictogram houden handen, vingers en zelfs de pols warm bij lage temperaturen
Handschoenen zonder speciale eisen

HANDSCHOENEN ZONDER SPECIALE EISEN

Categorie I omvat uitsluitend de volgende minimale risico's:
  • Oppervlakkig mechanisch letsel
  • Contact met agressieve detergentia of langdurig contact met water
  • Contact met hete oppervlakken tot maximaal 50°C
  • Beschadiging van de ogen door blootstelling aan zonlicht
  • Atmosferische omstandigheden die niet van extreme aard zijn
Handschoenen zonder speciale eisen

HANDSCHOENEN VOOR SPECIALE EISEN

Omvat andere risico's dan die van de categorieën I en III.
Handschoenen voor specifieke eisen

HANDSCHOENEN VOOR SPECIFIEKE EISEN

Omvat uitsluitend de risico's die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid in verband met het volgende: Stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, schadelijke biologische agentia, ioniserende straling, snijwonden door met de hand vastgehouden kettingzagen, schadelijk geluid.
Beschermende handschoenen voor mechanische risico's

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VOOR MECHANISCHE RISICO'S

De volgende parameters worden getest: Schuurweerstand (niveau 0-4), Snijweerstand van het mes (niveau 0-5), Scheurweerstand (niveau 0-4), Perforatieweerstand (niveau 0-4) De behaalde niveaus worden in deze volgorde onder het pictogram aangegeven. Niveau "0" betekent dat de handschoen niveau 1 niet heeft bereikt. De letter "X" in plaats van een cijfer geeft aan dat de handschoen niet getest is op het betreffende risico. Hoe hoger de waarde, hoe beter het testresultaat. Bijvoorbeeld EN388 - 4121: schuurweerstand 4, mes snijweerstand (Coupe) 1, scheurweerstand 2, perforatieweerstand 1, mes snijweerstand[TDM] 1
Veiligheidshandschoenen tegen lage temperaturen

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN TEGEN LAGE TEMPERATUREN

De volgende parameters worden getest: Convectieve koude (klasse 0-4), Contactkoude (klasse 0-4), Waterpenetratie (klasse 0/1) De behaalde niveaus worden in deze volgorde onder het pictogram aangegeven. Stap "0" betekent dat de handschoen niveau 1 niet heeft bereikt. Het label "X" in plaats van een cijfer geeft aan dat de handschoen niet getest is op het betreffende risico. Hoe hoger de waarde, hoe beter het testresultaat. Bijvoorbeeld EN511 - X21: Convectiekoude X, Contactkoude 2, Waterpenetratie 1
Medische handschoenen voor eenmalig gebruik

MEDISCHE HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

Deze norm specificeert de vereisten en de testmethoden voor de fysische eigenschappen van medische handschoenen voor eenmalig gebruik. Dit garandeert een adequate bescherming tegen contaminatie tijdens het gebruik
Handschoenen voor de bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

HANDSCHOENEN VOOR DE BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN

Deze norm vermeldt specifiek de kenmerken van handschoenen om de gebruiker tegen chemicaliën of micro-organismen te beschermen
Oogbescherming

OOGBESCHERMING

De hele persoonlijke oogbeschermingsuitrusting is gestandaardiseerd in de EN166. Volgens deze norm geven cijfers en letters op de glazen en de montuur informatie over het beschermingsniveau, de mechanische sterkte, de weerstand tegen lichtbogen en het bedampen van de bril.
Mondmaskers

MONDMASKERS

FFP1: beschermt tegen stof in concentraties tot 4x MAC, geen bescherming tegen kankerverwekkende en radioactieve stoffen, alsook biologische stoffen van risicogroepen 2 en 3 en enzymen in de lucht. Bescherming tegen niet-toxisch stof van gips, grafiet, cement, plaste, pollen, metaalvijlselstof FFP2: beschermt tegen stof in concentraties tot 10x MAC, geen bescherming tegen radioactieve stoffen en biologische stoffen van risicogroep 3 in de lucht, alsook enzymen. Bescherming tegen middel-toxisch stof van abestos, chroom, koper, titanium, hardhout, lassen en solderen FFP3: beschermt tegen stof in concentraties tot 30x MAC. De maximaal toelaatbare concentratie geeft aan welke concentratie van een stof acuut of chronisch schadelijk voor de gezondheid in het algemeen niet wordt verwacht. De grenswaarden zijn gebaseerd op bestaande arbeidsgeneeskundige en toxicologische bevindingen. Bescherming tegen toxische stofdeeltjes van beryllium, cadmium, kobalt, nikkel, radium, radioactieve deeltjes
Gehoorbescherming

GEHOORBESCHERMING

De gehele gehoorbeschermingsuitrusting is gestandaardiseerd in de EN352. Deze norm geeft de isolatiewaarden aan, die van het geluidsniveau worden afgetrokken om het maximaal toegestane geluidsniveau niet te overschrijden

TECTOOLS

Knokkestraat 369
8301 Duinbergen
België
Tel. 003250950 270


BTW BE0861.099.088

DIENSTEN

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze nieuwtjes en promoties